Walne Zgromadzenie Członków 2019 rok.

                                                                      Walne Zgromadzenie Członków 2023 rok.