Historia

             
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych powstała z entuzjastycznej inicjatywy młodych osób Zbigniewa Witka, Zenona Różyckiego i Ryszard Michalaka. 7 marca 1957 roku na Walnym Zebraniu Członków Założycieli wybrano pierwszy zarząd. Akt erekcyjny pod budynek „Osiedla Bezdomnych Kochanków”, został wmurowany w październiku 1957 roku,
a w czerwcu 1959 roku wręczono klucze mieszkańcom nowego bloku. Na koniec grudnia 1967 roku Spółdzielnia administrowała już 54 budynkami na osiedlach „Pojezierska”, „Karolew”, „Żubardź” i „Dąbrowa”. W niedługim czasie
w skład naszych zasobów weszły nowo wybudowane bloki mieszkalne, domy jednorodzinne oraz pawilon handlowy
na osiedlu „Pienista”, a po 1989 roku także nieruchomości Osiedla „Czahary” i kolejne bloki na Osiedlu „Pojezierska”.

            W 2014 roku użytkowaliśmy 532 012 m² gruntów zarządzając 243 budynkami. W tym czasie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” składała się z pięciu osiedli „Karolew”, „Pojezierska”, „Mikołaja Kopernika”, „Dąbrowa” oraz „Pienista-Czahary”, które miały wydzielone własne administracje.

            W latach 2014 i 2015 w wyniku podjęcia uchwał podziałowych przez Walne Zgromadzenie Członków, Osiedla „Pojezierska” i „Karolew” wydzieliły się, stając się samodzielnymi spółdzielniami. Właściwa współpraca Zarządu
i Rady Nadzorczej pozwoliły Spółdzielni na przejście przez proces zmian sprawnie, płynnie i odpowiedzialnie. Aktualnie
w skład naszej Spółdzielni wchodzą trzy osiedla „Mikołaja Kopernika”, „Dąbrowa”, „Pienista-Czahary”,
w których łącznie zarządzamy 60 nieruchomościami, w tym 45 budynkami mieszkalnymi i 15 lokalami użytkowymi, w tym zestawami garażowymi.          

            Bieżąca działalność Spółdzielni skupia się na dalszych działaniach idących w kierunku poprawy warunków zamieszkiwania oraz utrzymaniu naszych zasobów w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, estetycznym
i porządkowym. Obecna sytuacja finansowa, rzetelność i fachowość naszej kadry kształtuje się na dobrym poziomie,
co potwierdzają okresowe kontrole i lustracje.

            Pomimo zawirowań, które wystąpiły w gospodarce w ostatnim okresie Zarząd i Rada Nadzorcza ma nadzieję,
że kolejne lata pozwolą umocnić poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej Spółdzielni.

          Dziękujemy Państwu jako współgospodarzom za wsparcie, pomoc i odpowiednie zaangażowanie we wspólne tworzenie historii naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.