Dlaczego zmieniono system opłat?

     W listopadzie 2022 r. Rada Nadzorca Spółdzielni zmieniła regulamin i sposób naliczania opłaty za dźwigi. Jej wysokość miała być uzależniona od metrażu powierzchni użytkowej lokalu, a nie jak dotychczas od liczby osób zamieszkujących dany lokal. Mechanizm ustalania wysokości opłat za dźwigi w odniesieniu do powierzchni lokalu jest najczęściej stosowaną w spółdzielniach mieszkaniowych metodą. Odniesienie wysokości kosztów do powierzchni użytkowej lokalu nie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, gdy jest stosowane jednolicie wobec wszystkich mieszkańców nieruchomości.

Zmiany były konieczne ponieważ:

  1. Regulacja dotycząca opłat za dźwigi osobowe wyłączające opłaty za dźwig od lokali na parterach i obniżające o 50% opłaty dla lokali na I piętrach była przez Lustratora przeprowadzającego pełną lustrację działalności Spółdzielni za okres od 2017 r. do 2019 r. uznana za sprzeczną z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, która nie przewiduje możliwości różnicowania opłat w nieruchomości w zależności usytuowania lokalu w budynku. Regulacja ta miała być zmieniona w roku 2020. Niestety z uwagi na ogłoszenie pandemii zmiana została dokonana dopiero w listopadzie 2022 r. i skumulowała się z innymi podwyżkami.
  2. Koszty energii i konserwacji dźwigów rosły, a deklarowana ilość mieszkańców na których rozliczane były te koszty, z roku na rok ubywała z zasobów Spółdzielni, co nie szło w parze z rosnącą ilością samochodów pod blokami. Oznaczać to mogło, że ilość mieszkańców w oświadczeniach nie pokrywała się z prawdziwą liczbą mieszkańców korzystających z dźwigów. Tym samym, mieszkańcy od II piętra wzwyż płacili za dźwigi nie tylko za siebie, ale także za osoby, których w systemie nie było czyli płacili za innych. Pozostawienie dotychczas funkcjonującego systemu naliczania opłat skutkowałoby w przyszłości koniecznością wprowadzania dwukrotnych podwyżek stawek, które dla większości mieszkańców byłyby o wiele wyższe niż opłata ponoszona przy zastosowaniu metody „od metrażu lokalu”. Niestety na skutek licznych żądań zgłaszanych przez mieszkańców lokali, nastąpiła kolejna zmiana  sposobu naliczania opłat za dźwigi. Mieszkańcy lokali zdecydowanie żądali utrzymania rozliczania kosztów dźwigów osobowych w odniesieniu do wszystkich zamieszkałych w całej nieruchomości, bez względu na jego usytuowanie w budynku. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację w dniu 21 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/23 w sprawie zmiany zasad rozliczania kosztów dźwigów od osoby zamieszkałej w nieruchomości.

Dlaczego opłaty za dźwigi wzrosły?

     Do końca 2021 r. koszty dźwigów w całej Spółdzielni wynosiły 331 000 zł a w 2022 r. 429 000 zł. W ciągu roku wzrosły zatem o 30%. W 2023 r. koszty eksploatacji dźwigów wzrosną do 621 000 zł z uwagi na :

  1. Wzrost cen energii elektrycznej
    Cena prądu została zamrożona po ustawowym wprowadzeniu limitu zużycia do 2 000 kWh rocznie – do tego poziomu zużycia prąd ma być po stałej cenie. 
    Po przekroczeniu limitu czekają nas podwyżki – nowe stawki z 2023 roku. Nieruchomości z dźwigami zużywają średnio 20 000 kWh rocznie.
  1. Wzrost cen konserwacji dźwigów
    Na rynku jest za mało firm, które zajmują się konserwacją dźwigów czy usuwaniem skutków awarii, tym samym dyktują ceny swoim odbiorcom. W związku ze skutkami  najwyższej od 1996 r. inflacji, która w lutym 2023 wyniosła 18,4%, ceny za ich usługi są coraz wyższe. Rząd dwukrotnie podniesie płacę minimalną w 2023 r, zdrożeje prąd, a więc te składniki i surowce, z których wszystkie firmy korzystają. Również wysokie ceny paliwa, wpłyną na zwiększenie kosztów usług wykonywanych dla Spółdzielni.